Skattesats, Arvika

Arvika kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 26 082 människor (2018). Landarealen är 1 659 kvadratkilometer.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.