Skattesats, Arvika

Arvika kommun ligger i Värmlands län och har 25 832 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Arvika kommun till 33,43 procent, vilket var den 145:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.