Skattesats, Arvika

Arvika kommun ligger i Värmlands län och har 25 932 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Arvika kommun till 33,64 procent, vilket var den 123:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.