Befolkningsökning, Arvika

Arvika kommun ligger i Värmlands län och har 25 932 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Arvika kommun den 75:e lägsta i landet med −0,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.