Befolkningsökning, Arvika

Arvika kommun ligger i Värmlands län och har 25 682 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Arvika kommun den 89:e lägsta i landet med −1,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.