Kommunens skatteintäkter, Årjäng

Årjängs kommun ligger i Värmlands län och har 9 914 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det femte lägsta i landet med 41 622 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.