Anställda i kommunen, Årjäng

Årjängs kommun ligger i Värmlands län och har 9 942 invånare. Värdet för anställda i kommunen är det 49:e lägsta i landet med 670 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.