Andel förtidspensionärer, Årjäng

Årjängs kommun ligger i Värmlands län och har 9 942 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 81:a lägsta i landet med 4,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.