Andel förtidspensionärer, Årjäng

Årjängs kommun ligger i Värmlands län och har 9 914 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 79:e lägsta i landet med 4,0 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.