Förvärvsfrekvens, Årjäng

Årjängs kommun ligger i Värmlands län och har 9 914 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det femte lägsta i landet med 71,0 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.