Skattesats, Årjäng

Årjängs kommun ligger i Värmlands län och har 9 893 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Årjängs kommun till 33,65 procent, vilket var den 134:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.