Befolkningsökning, Årjäng

Årjängs kommun ligger i Värmlands län och har 9 914 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Årjängs kommun den 46:e lägsta i landet med −1,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.