Befolkningsökning, Årjäng

Årjängs kommun ligger i Värmlands län och har 9 893 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Årjängs kommun den 84:e lägsta i landet med −1,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.