Befolkningsökning, Årjäng

Årjängs kommun ligger i Värmlands län och har 9 942 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Årjängs kommun den 75:e lägsta i landet med −0,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.