Kommunens kostnader, Uppsala

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har 237 596 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 22:a lägsta i landet med 53 992 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.