Kommunens kostnader, Uppsala

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har 245 329 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 35:e lägsta i landet med 58 045 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.