Kommunens skatteintäkter, Uppsala

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har 242 140 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 66:e högsta i landet med 52 448 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.