Kommunens skatteintäkter, Uppsala

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har 237 596 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 67:e högsta i landet med 49 785 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.