Anställda i kommunen, Uppsala

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har 237 596 invånare. Värdet för anställda i länet är det fjärde högsta i landet med 12 778 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.