Andel förtidspensionärer, Uppsala

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 230 767 människor (2019). Landarealen är 2 189 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.