Andel förtidspensionärer, Uppsala

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 225 164 människor (2018). Landarealen är 2 189 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.