Andel förtidspensionärer, Uppsala

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har 233 839 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 22:a lägsta i landet med 3,0 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.