Andel företagare, Uppsala

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 230 767 människor (2019). Landarealen är 2 189 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.