Andel företagare, Uppsala

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har 242 140 invånare. Värdet för andel företagare är det 30:e lägsta i landet med 7,3 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.