Andel företagare, Uppsala

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har 237 596 invånare. Värdet för andel företagare är det 33:e lägsta i landet med 4,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.