Förvärvsfrekvens, Uppsala

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 230 767 människor (2019). Landarealen är 2 189 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.