Sysselsättningsgrad, Uppsala

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har 245 329 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det sjuttonde lägsta i landet med 76,9 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.