Andel högutbildade, Uppsala

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har 245 329 invånare. Värdet för andel högutbildade är det nionde högsta i landet med 43,8 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.