Andel högutbildade, Uppsala

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har 237 596 invånare. Värdet för andel högutbildade är det åttonde högsta i landet med 43,1 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.