Skattesats, Uppsala

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 225 164 människor (2018). Landarealen är 2 189 kvadratkilometer.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.