Skattesats, Uppsala

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har 237 596 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Uppsala kommun till 32,85 procent, vilket var den 87:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.