Skattesats, Uppsala

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har 245 329 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Uppsala kommun till 32,85 procent, vilket var den 82:a lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.