Befolkningsökning, Uppsala

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har 242 140 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Uppsala kommun den tjugonde högsta i landet med 4,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.