Befolkningsökning, Uppsala

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har 245 329 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Uppsala kommun den sextonde högsta i landet med 4,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.