Befolkningsökning, Uppsala

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har 237 596 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Uppsala kommun den sextonde högsta i landet med 5,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.