Befolkningsökning, Uppsala

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har 233 839 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Uppsala kommun den tolfte högsta i landet med 6,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.