Invånare i kommunen, Uppsala

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har 245 329 invånare. Antalet invånare i kommunen är det fjärde högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.