Kommunens skatteintäkter, Tierp

Tierps kommun ligger i Uppsala län och har 21 193 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 34:e lägsta i landet med 45 619 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.