Kommunens skatteintäkter, Tierp

Tierps kommun ligger i Uppsala län och har 21 485 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 30:e lägsta i landet med 43 269 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.