Anställda i kommunen, Tierp

Tierps kommun ligger i Uppsala län och har 21 485 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 1 713 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.