Andel förtidspensionärer, Tierp

Tierps kommun ligger i Uppsala län och har 21 406 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 94:e högsta i landet med 5,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.