Nyföretagande, Tierp

Tierps kommun ligger i Uppsala län och har 21 327 invånare. Värdet för nyföretagande är det 81:a lägsta i landet med 8,1 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.