Andel företagare, Tierp

Tierps kommun ligger i Uppsala län och har 21 406 invånare. Värdet för andel företagare är det 90:e högsta i landet med 11,1 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.