Förvärvsfrekvens, Tierp

Tierps kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 21 136 människor (2019). Landarealen är 1 550 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.