Sysselsättningsgrad, Tierp

Tierps kommun ligger i Uppsala län och har 21 406 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 80,7 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.