Förvärvsfrekvens, Tierp

Tierps kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 21 127 människor (2018). Landarealen är 1 550 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.