Förvärvsfrekvens, Tierp

Tierps kommun ligger i Uppsala län och har 21 327 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är nära genomsnittet med 79,9 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.