Andel högutbildade, Tierp

Tierps kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 21 127 människor (2018). Landarealen är 1 550 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.