Andel högutbildade, Tierp

Tierps kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 21 136 människor (2019). Landarealen är 1 550 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.