Andel högutbildade, Tierp

Tierps kommun ligger i Uppsala län och har 21 485 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 81:a lägsta i landet med 15,7 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.