Skattesats, Tierp

Tierps kommun ligger i Uppsala län och har 21 485 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Tierps kommun till 33,00 procent, vilket var den 100:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.