Befolkningsökning, Tierp

Tierps kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 21 127 människor (2018). Landarealen är 1 550 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.