Invånare i kommunen, Tierp

Tierps kommun ligger i Uppsala län och har 21 406 invånare.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.