Företagens lönsamhet, Östhammar

Östhammars kommun ligger i Uppsala län och har 22 344 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 37:e lägsta i landet med 11,8 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.