Kommunens skatteintäkter, Östhammar

Östhammars kommun ligger i Uppsala län och har 22 251 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 63:e högsta i landet med 47 950 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.