Kommunens skatteintäkter, Östhammar

Östhammars kommun ligger i Uppsala län och har 22 364 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 60:e högsta i landet med 49 978 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.