Anställda i kommunen, Östhammar

Östhammars kommun ligger i Uppsala län och har 22 364 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 1 739 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.