Största privata arbetsgivare, Östhammar

Östhammars kommun ligger i Uppsala län och har 22 364 invånare. AKTIEBOLAGET SANDVIK COROMANT är största privata arbetsgivare och med 1 425 anställda (nov 2020) den 29:e största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.