Största privata arbetsgivare, Östhammar

Östhammars kommun ligger i Uppsala län och har 22 344 invånare. AKTIEBOLAGET SANDVIK COROMANT är största privata arbetsgivare och med 1 325 anställda (år 2024) den 36:e största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.