Andel förtidspensionärer, Östhammar

Östhammars kommun ligger i Uppsala län och har 22 364 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 86:e lägsta i landet med 4,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.