Andel förtidspensionärer, Östhammar

Östhammars kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 22 048 människor (2018). Landarealen är 1 472 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.