Andel företagare, Östhammar

Östhammars kommun ligger i Uppsala län och har 22 251 invånare. Värdet för andel företagare är det 82:a högsta i landet med 8,0 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.