Andel företagare, Östhammar

Östhammars kommun ligger i Uppsala län och har 22 172 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 10,6 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.