Sysselsättningsgrad, Östhammar

Östhammars kommun ligger i Uppsala län och har 22 344 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 44:e högsta i landet med 85,2 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.