Förvärvsfrekvens, Östhammar

Östhammars kommun ligger i Uppsala län och har 22 364 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det fjortonde högsta i landet med 85,0 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.