Andel högutbildade, Östhammar

Östhammars kommun ligger i Uppsala län och har 22 364 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 70:e lägsta i landet med 15,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.