Skattesats, Östhammar

Östhammars kommun ligger i Uppsala län och har 22 251 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Östhammars kommun till 33,40 procent, vilket var den 144:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.