Skattesats, Östhammar

Östhammars kommun ligger i Uppsala län och har 22 364 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Östhammars kommun till 33,40 procent, vilket var den 143:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.