Befolkningsökning, Östhammar

Östhammars kommun ligger i Uppsala län och har 22 344 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Östhammars kommun nära genomsnittet med 0,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.